http://cucinesumisuranovara.it/
Punto Vendita

0322 85230

info@clericiarredamenti.it

slidesplash

Viiltely puheeksi otto

Rahapelaaminen puheeksi : Puheeksiotto, tunnistaminen ja viiltely puheeksi otto

Viiltely kannattaa ottaa puheeksi, sillä se vähentää myös viiltelijän häpeää. Vaikeneminen vahvistaa viiltelijälle hänen pelkonsa, että viiltely on niin häpeällistä, ettei siitä saa edes puhua. Silloin nuori tuntee itsensä entistä yksinäisemmäksi, mikä puolestaan lisää viiltelyä.

Nämä asiat voivat altistaa viiltelylle - Täältä nuori saa

Puheeksi otto oppilaan kanssa (havaitsija) Yhteys kotiin Tarvittaessa yhteistapaaminen - oppilas ja huoltaja - asian hoitamiseksi vastuutetut henkilöt Ohjaus tarvittaessa eteenpäin/ yhteistyöhön mukaan tulevat tahot Terveyskeskus, perheneuvola Sosiaalitoimi TAYS / SASPE psykiatrian pkl …

Miksi nuori satuttaa itseään? - Lapsen Maailma viiltely puheeksi otto

Sote-ammattilaiset. Kurssi on suunnattu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä alkoholin riski- ja ongelmakäyttöä asiakastyössä kohtaaville.

Mistä apua viiltelyyn? - Nuortennetti

Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa askarruttava asia puheeksi toista loukkaamatta. Suhteet eivät vahingoitu, vaan päinvastoin paranevat, vaikka keskustellaan hankalista asioista. Tärkeää on, että huoli otetaan puheeksi kunnioittavalla tavalla toisen (asiakkaan, huoltajien, alaisen jne.) kanssa.

Apukortteja alkoholinkäytön puheeksiottoon | Päihdelinkki.fi viiltely puheeksi otto

Riskipelaamisen ja rahapeliongelman varhainen tunnistaminen on tästä syystä tärkeää. Mitä aikaisemmin ongelma huomataan, sitä vähäisemmäksi haitat jäävät ja pelaaja saa avun ongelmasta toipumiseen. Tämä tukiaineisto tarjoaa ammattilaisille toimintamallin rahapelaamisen puheeksi ottamiseen, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.

Huolen puheeksi ottaminen - Lapset, nuoret ja perheet - THL

Asioiden puheeksi ottaminen ei pahenna masennusta, vaan nuorelle on usein helpotus huomata, että muut näkevät hänen pahan olonsa ja ymmärtävät häntä. Aikuisen tulee tarvittaessa saattaa nuori avun piiriin. Jos masentuneen nuoren ystävä huomaa muutoksia nuoressa tai nuoren toiminnassa ja on huolissaan kaveristaan, on hänen tärkeää

Images of Viiltely puheeksi otto viiltely puheeksi otto

Mikä on Apukortti? Apukortti on tarkoitettu sinulle, joka kohtaat työssäsi alkoholin käyttäjiä. Apukortti on tarkoitettu terveydenhuollon henkilökunnalle tueksi alkoholin puheeksiotossa. Apukortin avulla keskustellaan asiasta terveyshaittojen kautta.

A-klinikkasäätiö | A-klinikkasäätiö

”En olis halunnut, että mun asioihin puututaan. Ajattelin, et on mun oma asia, jos satutan itteeni. Kun mun viiltely paljastu puolivahingossa, mut ohjattiin terapiaan. Siitä oli mulle suunnaton apu. Mun ei enää tarvii helpottaa olooni vahingoittamalla itteeni.” Oma keho on Jatka Mistä apua viiltelyyn? lukemista →

VARHAISEN PUUTTUMISEN JA AUTTAMISEN MALLI viiltely puheeksi otto

• Perusteluja puheeksi ottamiselle ja varhaiselle puuttumiselle • Varhaisen tuen sisältöä • Miten puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen toteutetaan – toimintakäytäntöjä ja harjoituksia. Esimerkkinä kehityskeskustelu

Huolen puheeksi ottaminen - Lapset, nuoret ja perheet - THL

• Lisätä perustason tietoa ja taitoa tiettyyn ilmiöön liittyen (esim. viiltely, traumatisoituneet lapset tai muut elämänhallinnan, kasvatuksen, neuropsykiatriset, oppimisen, kehityksen tai mielenterveyden teemat) • Osaamisen lisääminen (esim. ilmiöiden tunnistaminen, huolen puheeksi otto, tuen suunnittelu)

Integratiivisen työn osa-alueet

Ei-toivottujen ja suunnittelemattomien raskauksien riski lisääntyy, mikäli nainen käyttää runsaasti päihteitä. Raskauden aikainen alkoholin käyttö on länsimaissa yksi suurimmista lapsen kehityshäiriöitä aiheuttavista tekijöistä. Myös huumeiden ja lääkkeiden käyttö raskauden aikana aiheuttaa niin äidille kuin lapselle eriasteisia riskejä ja vaurioita.